Nederlandse beleggers in buitenlandse teakplantages zijn ontevreden over het toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bij een demonstratie vorige week van de Vereniging Teak Participanten kreeg de AFM er van langs. De toezichthouder zou te passief zijn tegenover Goodwood/Floresteca.
De boze beleggers richten hun pijlen verkeerd. Het is niet mogelijk voor de AFM om in Brazilië te controleren of de teakbomen goed groeien en bloeien. Die grensoverschrijdende bevoegdheid heeft de AFM niet.
Maar het is ook onwenselijk dat de AFM een wereldwijde boswachter zou worden. Het moet de verantwoordelijkheid blijven voor beleggers om na te gaan of buitenlandse beleggingsproposities kunnen voldoen aan de beloftes die hun zijn gedaan.
Als het voor Nederlandse particuliere beleggers te moeilijk is om zicht te houden op hun belegging in het buitenland, dan moet dat een alarmbel zijn. Beleggers moeten beseffen dat gouden bergen in het buitenland nog riskanter zijn dan de meestal ook hoogst onwaarschijnlijke gouden bergen in Nederland. En dat het dus misschien niet zo slim is om spaarcenten via een tussenpersoon buiten het toezicht van de AFM te dirigeren naar beleggingsconstructies rond Costaricaanse vakantiehuisjes of Braziliaanse teakbomen.
De zucht naar rendement is een sterke individuele drijfveer, met mooie en met lelijke kanten. Maar het werkt marktverstorend als we de beleggingswinsten wel laten toevallen aan de individuele belegger en de kosten van tegenvallende beleggingen afwentelen op het collectief. De verhoudingen worden nog schever als buitenlandse off-piste-beleggingen met terugwerkende kracht alsnog onder de hoede van de Nederlandse toezichthouder worden gebracht, zoals verontwaardigde teakbeleggers nu betogen.
De AFM moet niet met onmogelijke buitenlandse taken worden opgezadeld die de toezichthouder niet of nauwelijks kan waarmaken. Bovendien is er al een nieuwe uitbreidingsronde van het takenpakket van de AFM in de maak. Er ligt een wetsvoorstel dat de ondergrens opheft waarbij beleggingen onder de € 2,5 mln buiten het AFM-toezicht vallen. De AFM krijgt daarin ook meer grip op Nederlandse beheerders van buitenlandse beleggingen. Het is spijtig maar onvermijdelijk dat teakbeleggers uit het verleden daar geen baat bij kunnen hebben. FD