De Oostenrijkse school: wat is fiatgeld?

Laatste reactie 15/05/2018 13:14 door Sergio
· Markeren als ongelezen
Expert Harm van Wijk 5 maanden geleden geplaatst
Is Bitcoin het geld van de 21ste eeuw of slechts een vluchtig fenomeen van de moderne tijd? Wat is geld eigenlijk? Welke kenmerken kenmerken "goed geld"? Vooral de libertaire tak van Bitcoin-enthousiastelingen roemt de crypto-valuta als het 'geld van de toekomst'. Een reden hiervoor is de staatscontrole van de klassieke monetaire systemen.

Het woord "Fiat" is Latijn en betekent "het zal zijn". In het eerste boek van de Bijbel - de Genesis - staat "Fiat Lux!" (Dus: "Let there be light"). De term "fiatgeld" staat voor een ruilmiddel dat niet wordt gedekt door een waar (zoals het goud van edele metalen). Aan de ene kant krijgt deze valuta zijn monetaire karakter door de macht van de respectieve overheid, die de valuta voorschrijft als wettig betaalmiddel. Aan de andere kant, door de algemene aanvaarding in de bevolking als ruilmiddel.

Het fiatgeld was niet ineens midden in de samenleving, maar ontwikkelde zich in de 20e eeuw. Murray Rothbard in zijn boek "Wat heeft de regering doen om ons geld?" De oprichting van fiat geld van 1914 tot 1973. Voor een goed begrip van crypto valuta, is het nuttig om de oorsprong van het fiat geldsysteem weten.

Eerste afwijking van goud
In de 19e eeuw heerste de gouden standaard in een groot deel van de westerse wereld. Dat wil zeggen, alle papieren geld vertegenwoordigde de claim op een bepaald gewicht aan goud. Meer specifiek was de "dollar" synoniem met een 1/20 ounce goud. Het pond sterling was synoniem met iets minder dan 1/4 ounce goud. De koers tussen de dollar en het pond werd derhalve vastgesteld (namelijk 1 pound = 4,86 ​​dollar), en de conversie van gram tot kg (dwz 1000 g = 1 kg) wordt gespecificeerd.

Belangrijk: het edelmetaal goud werd niet door een overheid als geld vastgesteld, maar door de markt door de eeuwen heen gekozen als het beste geld. De geldhoeveelheid en -waardering werden bepaald door de marktkrachten en niet door de willekeur van een nationale drukpers.

Tegen 1914 hadden de staten het monopolie op het munten van geld geëist. Met het begin van de Eerste Wereldoorlog eindigde de 'gouden eeuw'. Om de oorlog te financieren, drukten de respectieve landen zoveel papiergeld af dat ze inflatie veroorzaakten en niet langer konden voldoen aan de eisen voor goud. Ze hebben de gouden standaard "tijdelijk" opgeschort - met andere woorden, ze hebben een faillissement uitgesproken.

The Gold Exchange Standard en Bretton Woods
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog week de goudstandaard af van de Gold Exchange-standaard. De dollar was bedekt met goud, het Britse pond met de dollar en alle andere westerse valuta met het Britse pond. (Zou nauwkeuriger zijn geweest een prijs van 3,50 dollar) Bovendien zet het Verenigd Koninkrijk de wisselkoers tussen ponden en dollars tot 4,86 ​​dollar per pond, weerspiegelt niet de realiteit van het bedrukte papier geld. De relatief overgewaardeerd pond leidde tot economische stagnatie in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 1920 - een tijd waarin alle andere landen ervaren een solide economische groei.

In de vergeefse poging om de Grote Depressie te overwinnen, hebben de VS de gouden standaard in 1934 verlaten. Het werd burgers verboden om goud te houden en dollars in te wisselen voor goud. De goudstandaard werd aangepast naar 1/35 ounce goud per Amerikaanse dollar en alleen centrale banken en buitenlandse overheden mochten dollars wisselen voor goud.

Het Bretton Woods-systeem werd in 1944 in de gelijknamige Amerikaanse stad New Hampshire aangenomen en trad een jaar later in werking. De waarde van een Amerikaanse dollar was gebonden aan goud; meer precies, $ 35 per ounce goud. De andere landen (bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Japan) gebruikten - vergelijkbaar met de Gold Exchange Standard - de Amerikaanse dollar als een reserve voor hun nationale valuta.

In de komende 20 jaar voerde de Amerikaanse Federal Reserve een agressief, expansief monetair beleid. Dat wil zeggen dat er meer papiergeld werd geprint dan de goudreserves die daadwerkelijk waren toegestaan. Omdat de andere valuta de Amerikaanse dollar als reserve gebruiken, werden ze ook beïnvloed door dit beleid. Ze waren echter in staat om de Amerikaanse dollar in te wisselen tegen goud tegen een wisselkoers van $ 35 per ounce goud. Amerikaanse goudreserves begonnen af ​​te nemen - van $ 25 miljard aan goud in de vroege jaren 1950 tot $ 9 miljard in de jaren zestig. Daarentegen had Europa ongeveer $ 80 miljard aan papiergeld, en Amerika kon dat niet of wilde het niet in goud omzetten.

"Er zal geld zijn"
Op 15 augustus 1971 beëindigde de toenmalige Amerikaanse president Richard Nixon het zogeheten Bretton Woods-systeem. Met de ontbinding van het Bretton Woods-systeem heeft de Amerikaanse regering het papiergeld van het landgoed "goud" vrijgegeven. Sindsdien goudprijs schoot omhoog, omlaag van Keynsian economen voorspeld op de zuiver industriële waarde (ongeveer 10 US dollar per U

Het Bretton Woods-systeem werd oorspronkelijk aangenomen met de belofte dat de dollar voor eeuwig een 1/35 ounce goud zou kunnen kopen. Maar slechts twee jaar na de scheiding van papiergeld en Amerikaanse dollars in 1973 kostte een ounce goud $ 215. Op het moment van schrijven (mei 2018) kost één ons goud meer dan $ 1.300. Sinds 1973 zijn er fluctuerende Fiat-valuta's onder elkaar, zonder link naar een beperkt goed. Het monetaire beleid van de centrale banken kent geen natuurlijke grenzen meer. De geldhoeveelheid kan willekeurig worden verhoogd De balans van de Amerikaanse centrale bank (FED) bedraagt ​​4.356,129 miljoen US dollar (voorwaarden 1. mei 2018). Sinds 2007 heeft de Fed zijn balans verhoogd met $ 3.493.354 miljoen ($ 3.493.354.000.000, in woorden: $ 3,49 biljoen). Dit betekent dat de activa van de FED meer dan vervijfvoudigd zijn in 10 jaar. Het verschil tussen de balans van een centrale bank en die van een traditioneel bedrijf is dat de centrale bank vanuit niets rijkdom kan genereren. Het drukt geld af en zet het vervolgens in omloop door (luie) bezittingen te kopen. De technische term hiervoor is Quantitative Easing (QE). De keizer is naakt! Net als het sprookje "The Emperor's New Clothes" is onze "keizer" (de centrale bank) ook naakt. Meer dan 40 jaar geleden kondigde de VS zijn faillissement aan door eindelijk afstand te nemen van de gouden standaard. Maar de samenleving heeft nog steeds niet dienovereenkomstig gereageerd. In het sprookje van Hans Christian Andersen doen alle mensen alsof de keizer de mooiste gewaden draagt; In onze wereld doen alle mensen alsof papiergeld nog steeds waarde heeft. Het interessante is dat het ruilmiddel niet veel meer nodig heeft dan algemene acceptatie om als medium te functioneren. We delen allemaal dezelfde hallucinatie: "Dit stuk papier heeft koopkracht X". Het monetaire beleid van de centrale banken is echter slechts een illusie van rijkdom. Wanneer we wakker worden uit de droom, wordt het ongemakkelijk. Het pensioen is ineens niet-bestaand en wat moet worden betaald voor de wekelijkse aankoop? Wanneer zal deze dag komen? Bitcoin - de redding? In deze context is de toegevoegde waarde van Bitcoin uitgekristalliseerd. Omdat de inflatie en valkuilen blijven verslechteren, door het uitbreiden van de absolute geldhoeveelheid van centrale banken, ligt de hoeveelheid geld in Bitcoin vast. Er zal slechts 21 miljoen Bitcoin bestaan. Bitcoin is een open source-protocol waaraan iedereen kan deelnemen. De nadruk ligt op "kan" omdat je dat niet hoeft te doen - de keuze is aan jou. In Fiat-valuta heeft u deze keuze niet. Ieder van ons wordt gedwongen om het experimentele monetaire beleid van de centrale banken te spelen.

vertaald van https://www.btc-echo.de/die-oesterreichische-schule-was-ist-eigentlich-fiatgeld/
Sergio Garcia 5 maanden geleden geplaatst
Hieronder staat een weerwoord van Armstrong tav fiat geld.

Link: https://www.armstrongeconomics.com/uncategorized/forget-the-fiat-its-confidence/


"All money is fiat if you define it incorrectly as intangible money rather than ´An arbitrary order or decree´. As long as money floats in value and it is legal tender meaning government accepts it in return for taxes, then it is not fiat in real terms. The idea that money must be tangible also has no basis in fact. Money has been many things to many people. The entire basis of money is you will accept something as money as long as you have CONFIDENCE that in turn someone else will accept it from you.

This idea that somehow gold coin is not fiat has been so misleading. Here is a Roman tax collector gold bar because the government minted gold coins cheating in quality but refused to accept them in return for taxes. Thus, taxes were imposed based upon weight – not coins! Therefore, the gold coins of the day were not trusted and even government had no CONFIDENCE in them, which is why they were NOT legal tender (acceptable for taxes). 


Before “coins” money was always various things in different areas depending upon what people valued. It has been primarily grain, precious metals (mainly silver as noted in the Bible and Babylonian law tablets), and bronze. Pictured above is Roman bronze that traded by weight in lumps before 300BC.
Many have claimed unless gold is money, then we will see a rampage of inflation. I do not understand even the logic of this argument. We had Bretton Woods with gold as money between nations. Yet, inflation was out of control for politicians then refused to revise the “fixed value” of gold when they continued to print money for they would have to make a public admission that they were a bunch of idiots. So “tangible” money did nothing to prevent the increase in money supply. If you want to do something, deal with the issue. Do not fine your wife because the guy next door forgot to take the trash out. Eliminate borrowing and convert our republican representative forms of government to a real democracy where people must vote on every expenditure and then you will deal with the issue. Stop the nonsense that somehow “fiat” is the problem. That is like saying don’t eat carrots because everyone that ever did eventually died.

Money value historically fluctuates with supply and demand and always has – it cannot be fixed. Early attempts at wage and prices controls always failed from Babylonian times right up to the Wage & Price Controls of Diocletian (284-305AD) who attempted to restore silver coinage AFTER the Great Monetary collapse. It did not matter that coinage was restored. CONFIDENCE still collapsed and the coinage was rapidly hoarded and vanished from circulation. So yes, even when the money is of full value, it still will not circulate if people do not BELIEVE government. Indeed, there was still another war and finally Constantine (309-337AD) emerged as Emperor after defeating all rivals. He enjoyed some success but had to abandon Rome and created a new Capital Constantinople and revised the monetary system again. That lasted for some time and once more you find silver vanishing from circulation. 

HYPERINFLATION has ONLY taken place in minor peripheral economies. It has NEVER taken place in a major economy. All major economies implode from deflation because as they need money, they attack their citizens destroying their own economies as we are doing right now. So while you wait for HYPERINFLATION, your taxes will rise, your rights will vanish, and you will see tanks on your streets before $30,000 gold that will still be the cost of a men’s suit. Forget this HYPERINFLATION and fiat nonsense. Government began getting involved with money first out of just standardizing the weight to facilitate trade as pictured above. That was it. 


Government then began to stamp the image or badge of the city to impress people.However, the first city to “coin” money was also the first to discover “fiat” meaning the value is simply dictated by government (which we do not have today because paper money floats without a fixed value). All money is fiat whenever government is involved if you define that terms as meaning intangible money.


The stater was first issued from electrum a natural alloy or gold and silver with a weight of 14.2 grams. Then King Croisos (KROISOS) separated the gold from the silver creating the first bimetallic monetary system and the gold stater now was standardized in weight at 10.9 grams. When war began with Persia, the weight was reduced to 8.71 grams and the value was raised. Government discovered the power of “fiat” arbitrarily establishing the value of money to make a profit.


Here is a coin from Lydia 7th century BC with 9 moneychanger marks (foreign exchange brokers) verifying they tested the metal. This demonstrated that CONFIDENCE was not present simply because government weighed and valued its coinage by decree. If people trusted government, why test each coin?


The whole reason people began to use banks was because the “money” could not be verified. Just because the coins were silver or gold did not mean anything. They could be debased, shaved, or forged. You deposited money in a bank and the bank CERTIFIED you were paying in “good” money. People did not want coins, they wanted the bank paper receipts. Like the moneychanger, the bank was certifying the transaction was taking place with proper value in “money”. Thus, paper money began in middle ages as receipts certifying deposits.


Even the first Bank of England notes were not a fixed denomination but were receipts for deposits. This note in 1694 states a promise to pay with the denomination written in. Notes eventually became standardized denominations enabling them to circulate freely. 

Ancient Egypt always had “fiat” money receipts for grain in public warehouses trading as money. They did not have any coinage until Alexander the Great conquered them in 334BC. Virginia also had the same system of tobacco receipts that circulated as money in colonial times.


China and Japan were the same. They never had circulating gold or silver coinage. This nonsense that money has to be tangible is NOT supported by the facts. Money has always been based solely upon what someone else is will to accept. Go to a WaWa or Starbucks and try to buy with a gold coin. They will not accept it. Hell, some places will not even take a $100 bill anymore and want plastic. If they do not BELIEVE gold is acceptable for payment or you hand them $1 in 1964 silver quarters to by a $5 coffee, you are out of luck. They will see it as $1 not worth $5. This is the real economy. MONEY is only valuable based upon what the OTHER person believes – not you!

It is NOT the fiat. It is simply CONFIDENCE. Bank and warehouse paper receipts have circulated as money for thousands of years. Even dollars under Bretton Woods gold standard were simply receipts redeemable in gold in international transactions. It was NOT gold that actually circulated. When people as a whole distrust government, then barter replaces official “money” and that can be a lot of things and the worse it gets the more likely it boils down to food. We have run every possible correlation and have the database to do so. It is just hype! Just as the stock market has never peaked with the same level of interest rates, you cannot find any such evidence that if money is “fiat” then it collapses and going into HYPERINFLATION. Good sales pitch – but’s it. 

MonstersWhen Genghis Khan invaded China, which was using paper money, he too accepted it and did not devalue the paper money that was in circulation. He too accepted the paper money from the previous emperors. These stories of fiat are totally unsupported by history and rank up there with less credibility than even sea monsters. 

By the time this economic implosion is over, you will PRAY for HYPERINFLATION. What we face is far worse. It is loss of everything with the risk of tanks rolling down your streets hunting money!"
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 15 May 2018 om 09:06
Aantal lezers 14
Aantal reacties 2
\